Sikkerhedsventiler Stenlille Gaslager

Veltec Industrial Services har i en årrække udført verifikation af sikkerhedsventiler for Gas Storage Denmark A/S, Stenlille Gaslager, siden 2018 er dette udført iht. rammeaftale.

Customer

Gas Storage Denmark

Location

Danmark

Project type

Reparation

Completed

2003

Contract

Rammeaftale

The project

Det er af største vigtighed for sikker anlægsdrift og i mange tilfælde lovpligtigt, at sikkerhedsventiler repareres og verificeres med regelmæssige intervaller. Veltec Industrial Services A/S har udstyret og ekspertisen til at udføre disse eftersyn og råder over et bredt udvalg af slibeværktøj og testbænke for reparation og verifikation af sikkerhedsventiler og tryk-vakuumventiler. Veltec Industrial Services A/S Ventil- og pumpeværksted er certificeret iht. DS/EN ISO FC-9001, med fokus på Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 100 om Anvendelse af trykbærende udstyr, Bilag 5 Periodiske undersøgelser, Stk. 3.1 Sagkyndig virksomhed til verifikation af sikkerhedsventiler.

Veltec er en kvalificeret partner

Veltec er en kvalificeret og anerkendt samarbejdspartner i forbindelse med design, udvikling, konstruktion, implementering samt servicering. Vi tilpasser sikre kvalitetsløsninger efter den enkelte kundes behov.

Ønsker du at høre mere, så er du velkommen til at kontakte os.