Sikkerhedsventiler H. Lundbeck – Lumsås

Veltec Industrial Services A/S har siden 2002 repareret og verificeret sikkerhedsventiler for Medicinalfabrikken H. Lundbeck A/S i Lumsås

Customer

H. Lundbeck

Location

Danmark

Project type

Vedligeholdelse

Completed

2002

Contract

Rammeaftale

The project

Det er af største vigtighed for sikker anlægsdrift og i mange tilfælde lovpligtigt, at sikkerhedsventiler repareres og verificeres med regelmæssige intervaller. Veltec Industrial Services A/S har udstyret og ekspertisen til at udføre disse eftersyn og råder over et bredt udvalg af slibeværktøj og testbænke for reparation og verifikation af sikkerhedsventiler og tryk-vakuumventiler. Veltec Industrial Services A/S Ventil- og pumpeværksted er certificeret iht. DS/EN ISO FC-9001, med fokus på Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 100 om Anvendelse af trykbærende udstyr, Bilag 5 Periodiske undersøgelser, Stk. 3.1 Sagkyndig virksomhed til verifikation af sikkerhedsventiler.

Veltec er en kvalificeret partner

Veltec er en kvalificeret og anerkendt samarbejdspartner i forbindelse med design, udvikling, konstruktion, implementering samt servicering. Vi tilpasser sikre kvalitetsløsninger efter den enkelte kundes behov.

Ønsker du at høre mere, så er du velkommen til at kontakte os.