Pumpeservice – Avista Oil

Veltec Industrial Services A/S har i en årrække repareret og testet sikkerhedsventiler og tryk-vakuumventiler for Avista Oil Danmark A/S som driver et raffinaderi for oparbejdning af spildolie i Kalundborg. Danmark A/S som driver et raffinaderi for oparbejdning af spildolie i Kalundborg.

Customer

Avista Oil

Location

Danmark

Project type

Vedligeholdelse

Completed

2000

Contract

Aftalt pris

The project

Det er af største vigtighed for sikker anlægsdrift og lovpligtigt på trykbeholdere at sikkerhedsventiler repareres og testes med regelmæssige intervaller. Veltec Industrial Services A/S har udstyret og ekspertisen til at udføre disse eftersyn og råder over et stort program af slibeværktøj og testbænke for reparation og verifikation af sikkerhedsventiler og tryk-vakuumventiler. Veltec Industrial Services A/S Ventil- og pumpeværksted er certificeret iht. DS/EN ISO FC-9001, Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 100 om Anvendelse af trykbærende udstyr, Bilag 5 Periodiske undersøgelser, Stk. 3.1 Sagkyndig virksomhed til verifikation af sikkerhedsventiler.

Veltec er en kvalificeret partner

Veltec er en kvalificeret og anerkendt samarbejdspartner i forbindelse med design, udvikling, konstruktion, implementering samt servicering. Vi tilpasser sikre kvalitetsløsninger efter den enkelte kundes behov.

Ønsker du at høre mere, så er du velkommen til at kontakte os.