Overhalings- og driftsstansprosjekter

Kontakt områdeansvarlig

Veltec har lang erfaring med denne typen prosjekter i ulike størrelser og omfang.

Overhalings- og driftsstansprosjekter kan finne sted på raffinerier, kjemiske fabrikker og FPSO.

Ved overhalings- og driftsstansprosjekter kan vi delta i alt fra planlegging og gjennomføring til sluttdokumentasjon.

Prosjektene gjennomføres med sterkt fokus på HMS og overholdelse av tidsplaner.

Følgende tjenester tilbys ved overhaling og driftsstans:

 • Åpning og stengning av varmevekslere
 • Fjerning og innsetting av varmevekselpakker
 • Tryktesting av varmevekslere
 • Spadearbeid
 • Åpning og stengning av tårn
 • Utskifting og reparasjon av bunn i tårn
 • Åpning og stengning av fat og beholdere
 • Sveisereparasjoner
 • Pumpe- og ventilservice (link videre)
 • Mekanisk service på kjølere
 • Åpning og stengning av varmeelementer og utskifting av rør på varmeelementer
 • Kontrollert boltetrekking/boltestrekking (link videre)
 • Åpning og stengning av reaktorer
 • Legging av nye rør for varmevekslere, kjølere og kondensatorer (link videre)

I tillegg tilbyr vi rengjøring og inspeksjon av utstyr i samarbeid med erfarne underleverandører.

Se alle våre referanser for overhaling og driftsstans.

Har dere et prosjekt på gang?

Fortell oss om det. Vi er klare til å veilede deg slik at du kan føle deg trygg gjennom hele prosessen.

Kontakt Per Jørgensen

Ansvarlig for lagringstanker, rørinstallasjoner, overhalinger og driftsstans, mekanisk vedlikehold og stålkonstruksjon.

Nylige referanser