Overhalings- og driftsstansprosjekter samt ettersyn

KONTAKT OMRÅDEANSVARLIG

Veltec er en solid partner for komplekse overhalings- og driftsstansprosjekter samt ettersyn. 

Hos Veltec har vi lang erfaring med denne typen prosjekter – i alle størrelser. Vi har gjennomført prosjekter med opptil 500 Veltec-ansatte.

Vi tar på oss ansvar for alle prosjektfaser og sørger for at prosjektene blir fullført til riktig tid og i samsvar med HMS-kravene.

Ved overhaling, driftsstans og ettersyn deltar vi i både rådgivning og detaljplanlegging, samt i gjennomføringen av prosjektet – også som hovedentreprenør.

Overhaling og driftsstans

Overhalings- og driftsstansprosjekter kan finne sted på raffinerier, kjemiske fabrikker og FPSO. Ved overhalings- og driftsstansprosjekter kan vi delta i alt fra planlegging og gjennomføring til sluttdokumentasjon.

Ettersyn

For ettersyn på kraftverk og varmeanlegg kan Veltec bistå med kompetent mannskap. Vi har god erfaring med kraftverk som bruker følgende drivstoff: kull, olje, gass og biomasse.

Har dere et prosjekt på gang?

Fortell oss om det. Vi er klare til å veilede deg slik at du kan føle deg trygg gjennom hele prosessen.

Kontakt Per Jørgensen

Ansvarlig for lagringstanker, rørinstallasjoner, overhalinger og driftsstans, mekanisk vedlikehold og stålkonstruksjon.

Seneste referencer