Referencer

Et av våre viktigste forretningsområder er industriell service. Våre kunder kommer hovedsakelig fra prosessindustrien, som raffinerier, kjemisk industri, kraftverk og annen energiproduksjon.
Vi har god ekspertise innen prosessindustrien takket være erfarne spesialister og profesjonelle team som kan håndtere enhver oppgave eller prosjekt du måtte ha.

Kvalitet og sikkerhet utgjør en stor del av Veltecs arbeid. Dette er områder som prioriteres svært høyt, noe som gjenspeiles på alle nivåer og i alle faser av et prosjekt.