Visjoner, mål og verdier

Visjoner, mål og verdier

Visjon

Det mest attraktive selskapet, både for ansatte og kunder, gjennom et sterkt fokus på etiske standarder, rettferdighet, teknisk kompetanse og fremtidsrettet tenkning.

Mål

Gi industriell service av høyeste kvalitet til petrokjemi, energi og andre industrikunder i Nord-Europa.

Drive lønnsom vekst gjennom kontinuerlig utvikling av våre ansatte – de som utgjør hjertet i vår virksomhet.

Utvikle langsiktige kundeforhold gjennom engasjement, fleksibilitet, innovasjon og sikkerhet – en kunde skal aldri føle seg sviktet.

Kjerneverdier

  • Respekt for den enkelte
  • Kollegial
  • Åpenhet
  • Pålitelighet
  • Integritet