Informasjonskapsler og retningslinjer for personvern

Introduksjon

Hos Veltec har personvern høy prioritet. Vi ønsker å være åpne om hvordan vi behandler og beskytter dine opplysninger. Derfor har vi utarbeidet retningslinjer for informasjonskapsler og personopplysninger der vi tydelig beskriver hvordan vi behandler og beskytter opplysningene dine.

Når du besøker nettstedet vårt, blir det samlet inn opplysninger om deg. Disse opplysningene brukes til markedsføringsformål, deriblant tilpasning og forbedring av innholdet, samt for å øke verdien av annonsene som vises på nettstedet. Vi bruker teknologi som informasjonskapsler og målretting for å tilpasse annonsene, samt for å forbedre nettstedet. Dette bidrar til at vi kan vise deg mer relevant innhold og optimaliserer opplevelsen din på nettstedet.

Dersom du ikke vil at opplysninger skal samles inn, kan du slette informasjonskapslene dine: Læs her og avstå fra videre bruk av nettstedet.

Nedenfor har vi utdypet hvilke opplysninger som samles inn, deres formål og hvilke tredjeparter som får tilgang til dem.

Informasjonskapsler

Nettstedet bruker «cookies», som er en tekstfil som lagres på datamaskinen, mobilen eller lignende enhet med det formål å gjenkjenne den, huske innstillinger, utføre statistikk og målrette annonser. Informasjonskapsler kan ikke inneholde skadelig kode som for eksempel virus.

Det er mulig å slette eller blokkere informasjonskapsler. Prosessen er beskrevet her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Dersom du sletter eller blokkerer informasjonskapsler, kan det hende at annonser blir mindre relevante for deg og vises hyppigere. Du kan også risikere at nettstedet ikke fungerer optimalt, og at du ikke vil få tilgang til noe av innholdet.

Nettstedet inneholder informasjonskapsler fra tredjeparter, som i varierende grad kan omfatte:
Sosiale medier som Facebook, LinkedIn og Instagram, samt Google Analytics.

Personopplysninger

Generelt
Personopplysninger er all slags opplysninger som til en viss grad kan spores tilbake til deg. Når du bruker nettstedet vårt, samler vi inn og behandler en rekke slike opplysninger. Det skjer f.eks. ved allmenn tilgang til innhold dersom du melder deg på vårt nyhetsbrev, deltar i konkurranser eller undersøkelser, registrerer deg som bruker eller abonnent, øvrig bruk tjenester eller foretar deg kjøp via nettstedet.

Hvilke data og opplysninger samler Veltec inn?

Vi samler inn og behandler vanligvis følgende typer opplysninger:
En unik ID og tekniske opplysninger om din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon, IP-adresse, geografiske plassering og hvilke sider du klikker deg inn på (interesser).

I den grad du selv gir eksplisitt samtykke til det og selv taster inn opplysningene, behandles også følgende: navn, telefonnummer, e-post, adresse osv. Dette vil typisk være i forbindelse med opprettelse av påloggingsinformasjon, opprettelse av abonnement på nyhetsbrev eller ansettelsesforhold.

Ved en bedriftskunde innhentes opplysninger om bedriften og evt. relevante kontaktpersoner hos denne.

Dersom du søker jobb hos Veltec

I forbindelse med jobbsøking og ansettelse hos Veltec vil vi absolutt behandle opplysningene du har oppgitt. Denne informasjonen vil typisk være generelle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, informasjon om søkerens utdanningsbakgrunn samt nåværende og tidligere ansettelsesforhold. I tillegg kan en kopi av vandelsattest og eventuelle referanser fra tidligere ansettelsesforhold forekomme.

I slike tilfeller vil samtykke innhentes fra søkeren.

Din sikkerhet

Vi behandler personopplysningene dine sikkert og konfidensielt i samsvar med gjeldende lov, herunder personvernforordningen og personvernloven.
Opplysningene dine vil kun bli brukt til det formålet de ble samlet inn for og slettes når formålet er oppfylt eller ikke lenger er relevant.

Vi har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å unngå at opplysningene din ved uhell eller ulovlige handlinger blir slettet, offentliggjort, fortapt, degenerert eller gjort kjent for uvedkommende, misbrukt eller på annen måte behandlet i strid med loven.

Veltecs formål

Opplysningene brukes til å identifisere deg som bruker, vise annonser som med størst sannsynlig er relevante for deg, registrere dine kjøp og betalinger, samt for å kunne tilby de tjenestene du har bedt om, for eksempel å få tilsendt nyhetsbrev. I tillegg bruker vi opplysningene til å optimalisere våre tjenester og innhold.

Lagringsperiode

Opplysningene lagres i den tidsperioden loven tillater, og vi sletter dem når de ikke lenger er nødvendige. Tidsperioden avhenger av opplysningenes art og bakgrunnen for lagringen. Det er derfor ikke mulig å angi en generell tidsramme for når opplysningene slettes.

Utlevering av informasjon

Data om din bruk av nettstedet, hvilke annonser du mottar og eventuelt klikker på, geografisk beliggenhet, kjønn og aldersgrupper osv. utleveres til tredjeparter i den grad disse opplysningene er kjent. Du kan se hvilke tredjeparter det er snakk om i avsnittet «Informasjonskapsler» over. Opplysningene brukes til å målrette annonser.

I tillegg benytter vi oss av en rekke tredjeparter til lagring og behandling av data. Disse behandler utelukkende opplysninger på våre vegne og kan ikke bruke dem til egne formål.

Utlevering av personopplysninger som navn e-postadresse, osv. vil kun skje dersom du gir ditt samtykke til dette. Vi bruker kun databehandlere i EU eller andre land som kan beskytte opplysningene dine på tilstrekkelig måte.

Innsikt og klager

Du har rett til å bli opplyst i et standardformat hvilke personopplysninger om deg vi behandler (dataportabilitet). Du kan også komme med innsigelser mot bruk av dine opplysninger når som helst. I tillegg kan du trekke tilbake samtykket du ga til behandling av dine opplysninger. Dersom noen av opplysningene som behandles om deg er feil, har du rett til å få dem rettet eller slettet.

Vi tar personvern på største alvor

Vi tar personvern veldig seriøst, og våre dataansvarlige håndterer dine forespørsler i henhold til loven og dine rettigheter.

Henvendelser om dette kan rettes til: denmark@veltec.com. Dersom du vil klage på vår behandling av dine personopplysninger, har du også muligheten til å kontakte Datatilsynet.

Dersom du ikke lenger vil at vi skal behandle dine personopplysninger eller at vi skal begrense behandlingen av dem, kan du også sende oss en forespørsel om dette til ovennevnte e-postadresse.

Utgiver

Nettstedet eies og publiseres av:

Veltec Industrial Services A/S
Odinsvej 33-35
4100 Ringsted
Danmark
Telefon: +45 57 66 60 00
E-post: denmark@veltec.com

Retningslinjer for personvern hos Veltec Industrial Services

Dataansvarlig:

Som en ledende leverandør av metallbearbeiding i forsyningsbransjen behandler vi ulike personopplysninger om deg som kunde, ansatt, besøkende på nettstedet, jobbsøker og kursdeltaker. Her kan du lese våre retningslinjer for personvern og hvordan vi behandler opplysninger på en konfidensiell og åpen måte.

Som juridisk dataansvarlig er vi:

Veltec Industrial Service A/S
Odinsvej 33-35
4100 Ringsted
CVR. NR.: 89966310
Tlf.: Tel. +45 57 66 60 00
E-post danmark@veltec.com

Når behandler vi opplysninger?

Veltec Industrial Service behandler kun opplysninger for saklige formål. Vår behandlingen avhenger av formålet, men i utgangspunktet lagrer vi så få opplysninger som mulig i så kort tid som mulig. Her kan du lese våre juridiske grunner og formål med behandling av dine opplysninger:

Behandlingsaktivitet Vi behandler personopplysninger ved:

Prisantydning/kontrakt med kunder og partnere

 

Nettstedsbesøk og markedsføring

Nyhetsbrev og deltakelse på konferanser og arrangement

I forbindelse med ansettelse

Personaladministrasjon

Tredjeland

Kurs og anskaffelse av sertifikat

I forbindelse med ansettelse

Personaladministrasjon

Tredjeland

Kurs og anskaffelse av sertifikat

Prisantydning/kontrakt med kunder og partnere

I forbindelse med prisantydning og tjenesteytelse behandler vi personopplysninger som navn, e-postadresse og telefonnummer. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger er en jevnbyrdig interesse mellom Veltec og kunden. Hensikten er å etablere gjensidige kunderelasjoner og yte best mulig service for våre kunder.

Nettstedsbesøk og markedsføring

Ved besøk på nettstedet vårt, registrerer vi opplysninger for to formål:

Vi ønsker hele tiden å optimalisere brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Når du besøker nettstedet, samler vi inn opplysninger om atferd, preferanser og søk, som samlet kan være personidentifiserbare. Disse opplysningene kan for eksempel være IP-adresse, nettleser, språkinnstillinger, tidligere besøkte sider osv. Hensikten er å målrette kommunikasjonen og gi en digital opplevelse basert på atferden til de besøkende. Veltecs rettsgrunnlag er en legitim interesse.

Vi ønsker å gi deg målrettet annonsering. På nettstedet kan du gi elektronisk samtykke til at vi registrerer og lagrer personopplysninger. Formålet med registreringen er å gjøre nettstedet mer intuitiv. Opplysningene brukes til analyseformål om brukeradferd, og du har rett til å trekke tilbake samtykket.

Nyhetsbrev og deltakelse på konferanser og arrangement (konkurranse)

Dersom du mottar nyhetsbrev fra oss eller deltar på en av våre konferanser, bruker vi dine personopplysninger. Hensikten er å besvare dine henvendelser, legge til rette for deltakelse og sikre målrettet kommunikasjon. Vi registrerer navn, adresse, arbeidssted, telefonnummer, e-postadresse og tittel. Veltecs rettsgrunnlag er en legitim interesse.

I forbindelse med ansettelse

I forbindelse med rekruttering og ansettelse lagrer vi søknadsdokumenter i vårt digitale HR-arkiv. Vi behandler nødvendige personopplysninger i rekrutteringen som søknad, CV, foto, navn, telefonnummer, e-postadresse, utdanning osv. I forbindelse med rekrutteringsprosessens forløp og ansettelse vil vi be om ditt samtykke til å innhente referanser og andre opplysninger. I den forbindelse vil vi informere deg om hvilke opplysninger vi innhenter fra din tidligere eller nåværende arbeidsgiver. Disse opplysningene vil bli slettet etter at rekrutteringsprosessen er avsluttet. Veltecs rettsgrunnlag er en legitim interesse.

Personaladministrasjon

I noen situasjoner lagrer vi sensitive opplysninger om ansatte. Det vil skje i forbindelse med utstasjonering og helserettslige forpliktelser.

Veltec lagrer nødvendige opplysninger om ansatte som muliggjør ansettelse og lønnsutbetaling. Vi innhenter og bilder til adgangskort. Kun nødvendige opplysninger lagres og videreføres til myndighetene i forbindelse med utbetaling av lønn, skatteoppgjør, pensjon, trygd i forbindelse med arbeid i utlandet og forsikringskrav i forbindelse med helserettslige forpliktelser.

Tredjeland

Veltec løser spesialiserte sveiseoppgaver for kunder utenfor EU/EØS. Dersom du som ansatt sier ja til utstasjonering, vil vi innhente personopplysninger som brukes til intensjonsavtale, visum, pass og arbeidstillatelse. Behandlingen skjer i samsvar med Personvernforordningen (artikkel 45 for sikre land) og (artikkel 46,47 og 49 for usikre land). Veltecs rettsgrunnlag er legitim interesse.

Kurs og anskaffelse av sertifikat

Dersom du deltar på kurs eller gjennomgår opplæring som ansatt i Veltec, kan vi behandle opplysninger som navn, arbeidssted, tittel, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, bilde, utdanning osv. Rettsgrunnlaget er for Veltecs legitime interesse. I tillegg kan vi behandle personnummer og helseinformasjon dersom loven krever det. Formålet med behandling av slike opplysninger er å legge til rette for din deltakelse og eventuelt utstede sertifikater eller lignende.