Kraftverker

Industriell service på kraftverk

Veltec er den rette partneren for vedlikehold og prosjekter på kraftverk og kraftvarmeanlegg.

Vår mangeårige bransjeerfaring har gitt oss betydelig kompetanse innen vedlikeholdsarbeid, ettersyn og prosjekter på kraftverk og kraftvarmeanlegg.

Vi kan ta på oss alle typer prosjekter innen mekanisk og elektrisk arbeid. Les mer under våre tjenester.