Tankprosjekter EPCI

Kontakt områdeansvarlig

Tankprosjekter EPCI

Hos Veltec bygger vi nye tanker som EPCI-prosjekter, der vi er hovedentreprenøren. Med vår ekspertise og mange års erfaring tar vi på oss ansvaret for design, konstruksjon, anskaffelse, installasjon, inspeksjon og annen tankservice.

Vi tilbyr:

  • Lagringstanker
  • Gasstanker
  • Oljetanker
  • Tanker med fast tak
  • Flytetak til tanker
  • Dobbelt flytetak til tanker
  • Tanker med doble vegger

I tillegg tilbyr vi også skum- og sprinklersystemer i samsvar med gjeldende krav.

Vi designer og bygger tanker i samsvar med: DS/EM 14015, API650, NFPA11 og NFPA15 samt nasjonale standarder. Våre prosjektledere planlegger prosjektene i samråd med kunden og kundens behov og standarder, mens våre teknikere gjennomfører 3D-tegninger av prosjektene etter avtale.

Dersom dere står overfor nye prosjekter som krever bygging av tanker, er Veltec klar til å bistå.

Kontakt vår tankansvarlige direkte og hør mer om hva vi kan tilby.

Har dere et prosjekt på gang?

Fortell oss om det. Vi er klare til å veilede deg slik at du kan føle deg trygg gjennom hele prosessen.

Kontakt Per Jørgensen

Ansvarlig for lagringstanker, rørinstallasjoner, overhalinger og driftsstans, mekanisk vedlikehold og stålkonstruksjon.

Relaterte referanser