Vision, mission og værdier

Vision, mission og værdier

Vision

Den mest attraktive virksomhed for både vores ansatte og kunder, baseret på høje etiske standarder, retfærdighed, teknisk kompetence og fremsynet tænkning.

Mission

Levere industriservice i høj kvalitet til petrokemi, energi og andre industrikunder i Nordeuropa.

Drive lønsom vækst gennem løbende udvikling af vores medarbejdere – hjertet i vores forretning.

Udvikle langsigtede kunderelationer gennem engagement, fleksibilitet, innovation og excellence i sikkerhed – svigt aldrig en kunde.

Kerneværdier

  • Respekt for individet
  • Kollegial
  • Åbenhed
  • Pålidelighed
  • Integritet