Kontrolleret boltespænding ST1 Raffinaderi AB

Veltec Industrial Services har i en årrække udført kontrolleret boltspænding på St1 Refinery AB raffinaderiet i Göteborg under turnaround og projekter.

Customer

ST1 Raffinaderi AB

Location

Sverige

Project type

Vedligeholdelse

Completed

2000

Contract

Rammekontrakt

The project

Lækagefrie flangesamlinger, spændt efter forskrifterne, er afgørende for sikker og stabil drift på Preemraff Lysekill Raffinaderiet i Sverige ligesom sikkerhed, kvalitet, pris og overholdelse af tidsplan er afgørende parametre for udførelse af jobbet. Veltec Industrial Services har med eget udstyr og erfarent mandskab igennem en årrække udført kontrolleret boltspænding af flangesamlinger på raffinaderiets procesudstyr under tounarounds og Projekter. Veltec Industrial Services råder over et stort program af udstyr til boltspænding og boltstrækning, ligesom vi råder over udstyr til kontrol af planhed og eventuel mobil on-Site spåntagende bearbejdning af skader på pakningsflader. Opgaver med kontrolleret boltspænding afsluttes med overlevering af dokumentation af opgaven til kunden.

Veltec er en kvalificeret partner

Veltec er en kvalificeret og anerkendt samarbejdspartner i forbindelse med design, udvikling, konstruktion, implementering samt servicering. Vi tilpasser sikre kvalitetsløsninger efter den enkelte kundes behov.

Ønsker du at høre mere, så er du velkommen til at kontakte os.