Rørinstallation H.C. Ørsted Værket

Rørinstallation H.C. Ørsted Værket

I 2020 udførte Veltec Industrial Services et projekt for H. C. Ørstedværket, som bestod af omlægning og etablering af en nye rørføringer i forbindelse med et fjernvarmeprojekt. Veltec udfører komplekse rørinstallationer og røranlæg inden for alle typer industrier....
Udskiftning af eksisterende rørinstallation Equinor Kalundborg

Udskiftning af eksisterende rørinstallation Equinor Kalundborg

Veltec Industrial Services udførte i 2018 en større udskiftning af dele på en eksisterende rørinstallation på Equinor raffinaderiet i Kalundborg. Projektet bestod af udskiftning af en 24” rørføring i materialet Cr-rør/P11. Veltec udfører komplekse rørinstallation og...
Rørinstallation Mongstad

Rørinstallation Mongstad

I perioden 2018 til 2019 designet, konstrueret og installeret en ny rørinstallation for Equinor i Mongstad. Rørinstallationen bestod af nye rørforbindelse mellem et pier-anlæggene og nyt VRU-anlæg i processen. De anvendte materialer til projektet var CS og...