Persondatapolitik hos Veltec Industrial Services

Dataansvarlig:

Som førende leverandør af smedearbejde i forsyningsindustrien, behandler vi forskellige personoplysninger om dig som kunde, ansat, besøgende på vores hjemmeside, jobansøger og kursist. Her kan du læse vores datapolitik og hvordan vi behandler oplysninger på en fortrolig og gennemsigtig måde.

Som juridisk dataansvarlig er vi:

Veltec Industrial Service A/S
Odinsvej 33-35
4100 Ringsted
CVR. NR.: 89966310
Tlf.: Tel. +45 57 66 60 00
E-mail danmark@veltec-service.com


Hvornår behandler vi oplysninger?

Veltec Industrial Service behandler kun oplysninger, når der saglige formål. Vores behandling afhænger af formålet men grundlæggende opbevarer vi, så få oplysninger som muligt, i så kort tid som muligt. Her kan du læse om vores retslige grunde og formål til at behandle dine oplysninger:

Behandlingsaktivitet Vi behandler personoplysninger ved:


Tilbudsgivning/Kontrakt med kunder og samarbejdspartnere

Besøg på hjemmeside og markedsføring

Nyhedsbreve og deltagelse på konferencer og messer

Ansættelsesforløb

Personale administration

Tredjelande

Kurser og certifikat erhvervelse


Tilbudsgivning/Kontrakt med kunder og samarbejdspartnere

I forbindelse med tilbudsgivning og serviceydelser behandler vi dine personoplysninger som navn, e-mail og telefonnummer. Retsgrundlag for denne behandling af personoplysninger er en jævnbyrdig interesse mellem Veltec og kunden. Formålet er at etablere gensidige kunderelationer og yde den bedste service til vores kunder.

Besøg på hjemmeside og markedsføring
Når du besøger vores hjemmeside registrerer vi data med to formål:

Vi ønsker løbende at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside.  Når du besøger hjemmesiden indhenter vi oplysninger om adfærd, præferencer og søgninger som samlet kan være person identificerbare. Disse oplysninger er fx IP-adresse, browser, sprogindstillinger, tidligere besøgte sider m.m. Formålet er at målrette kommunikationen og give en digital oplevelse baseret på besøgendes adfærd. Veltec’s rets grundlag er en legitim interesse.

Vi ønsker at målrette reklame til dig. På hjemmesiden kan du give elektronisk samtykke til, at vi må registrere og opbevare personoplysninger. Formålet med registreringen er at gøre siden mere intuitiv. Oplysninger anvendes til analyseformål om bruger adfærd og du har mulighed for at tilbagekalde samtykket.

Nyhedsbreve og deltagelse på konferencer og messer (konkurrencer)

Modtager du nyhedsbreve fra os eller deltager du på en af vores konferencer, anvender vi dine personoplysninger. Formålet er at besvare dine henvendelse, faciliterer din deltagelse og målrette kommunikationen til dig. Vi registrerer dit navn, adresse, arbejdssted, telefon nr., e-mail og titel.   Veltec’s rets grundlag er en legitim interesse.

Ansættelsesforløb

I forbindelse med rekruttering og ansættelsesforløb opbevarer vi dine ansøgningsdokumenter digital i vores HR arkiv. Vi behandler de nødvendige personoplysninger i rekrutteringen som ansøgning, CV, foto, navn, telefon, e-mail, uddannelse m.m. I forbindelse med udvikling i rekrutteringsforløbet og ansættelse beder vi dig, om dit samtykke til, at indhente referencer og andre oplysninger. I den forbindelse oplyser vi dig om, hvilke oplysninger vi indhenter hos din tidligere eller nuværende arbejdsgiver. Oplysninger bliver slettet efter endt rekrutteringsforløb. Veltec’s rets grundlag er en legitim interesse.

Personale administration

Vi opbevarer i nogle situationer følsomme oplysninger på ansatte. Det er i forbindelse med udstationering og sundhedsretslige forpligtelser.

Som ansat i Veltec opbevarer vi de nødvendige data som muliggør din ansættelse og lønning. Vi indhenter foto til adgangskort på pladser. Det er kun de nødvendige oplysninger som opbevares og videregives til myndigheder i forbindelse med udbetaling af løn, skatteafregning, pensionsforhold, socialsikring ifbm. arbejde i udlandet, forsikringskrav i forbindelse med sundhedsretlige forpligtigelser.

Tredjelande

Veltec har internationale kunder, hvor vi løser specialiserede svejseopgaver udenfor EU/EØS. Hvis du som ansat takker ja til en udstationering, indhenter vi personoplysninger som bruges til Letter of intent, visum, pas og arbejdstilladelse. Behandlingen sker i henhold databeskyttelsesforordningen sikre (stk. 45) og usikre (stk. 46,47 og 49) lande. Veltec’s retsgrundlag er legitim interesse.

Kurser og certifikat erhvervelse

Hvis du deltager i kurser eller uddannelsesforløb som ansat hos Veltec kan vi behandle oplysninger om dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, foto, uddannelse mv. Retsgrundlaget er for er Veltec’s legitime interesse. Herudover kan vi behandle CPR-nummer og helbredsoplysninger, hvis det er lovmæssigt påkrævet. Behandlingen sker med det formål at facilitere din deltagelse og evt. udstede et certifikat eller lignende til dig.