Peab Anlegg AS har valgt Veltec AS som sin samarbeidspartner for elektroleveransen

Peab Anlegg AS har valgt Veltec AS som sin samarbeidspartner for elektroleveransen i forbindelse med rehabiliteringen av den gamle utrustingskaien på Haakonsvern i Bergen.

Utrustningskaien ved Haakonsvern orlogsstasjon (HOS) skal fornyes, slik at kaien tilpasses Sjøforsvaras nye fartøystruktur. Kaien er bygget i 1960, har en kaifrontlengde på 190 meter og er mellom 10 og 12 meter bred.

Elektroarbeidet er en stor del av den totale kontraktssummen på 120MNOK mellom Forsvarsbygg og Peab Anlegg AS. Eksisterende omformerstasjon skal rehabiliteres og oppgraderes, med nye omformeranlegg for landstrøm, tilhørende distribusjonssystemer og ny teknisk infrastruktur.

Veltec AS vil stå for alt arbeid fra installasjon til igangkjøring av anlegget. Arbeidet starter opp i oktober 2020 og skal gå frem mot våren 2022.

Kontaktperson
Leiv Helge Klævold
+47 9087 2067

Seneste nyt